Szauder I, Magyar Belorvosi Archívum 2019; 2: 87-94

A hypertonia és a hypertoniás szívbetegség diagnosztikája még napjainkban sem teljes értékű, alulreprezentált. Ennek oka, hogy kardiológiai szempontból nem számít igazán kardiológiai betegségnek, önálló entitásnak. Gyakran részjelenségek, klinikai kép részletek külön-külön észlelése történik, a hypertoniabetegséggel való összefüggés felismerése nélkül. A hypertoniás szívbetegség megnevezéssel korábban elsősorban a balkamra-hypertrophiát és a kardiális érintettség egyes részeit illették, amely nem foglalta magában a teljes kórképet, különös tekintettel a mikrovaszkuláris coronariabetegségre. A mai kardiológiai szemléletnek megfelelően, a kórélettani események összefüggéseiből kiindulva, a részjelenségek egységbe foglalását, a kórkép összetettségének felismerésére alkalmas, korszerű diagnosztikai módszereket a gyakorló orvos szempontjai szerint ismerteti a szerző.