Kokain

Kardiológiai hatása

 • Postszinaptikus alfa receptor aktiváló hatás: vazokonstrikció → hypertensio
 • Béta receptorok aktiválás: tachycardia, kontaktilitás növekedés (ezek dózis dependensek, a hatást alkohol fokozza) → végszisztolés falfeszülés fokozása és a bal kamra funkció csökkenése
 • Növeli a plazminogen aktivátor szintet és a thrombocyta aggregációt → coronaria thrombosis
 • Gátolja a K-csatorna, növeli az L típusú Ca-csatornák áramlását és gátolja a Na beáramlást depolarizáció alatt → aritmiák

Következmények

 • Coronaria vazospazmus
 • Coronaria sinus áramlás csökkenése
 • Magas vérnyomás
 • Tachycardia
 • Acut coronaria thrombosis (myocardialis infarctus)
 • Közvetlen myocardium károsodás
 • Felgyorsult coronaria atherosclerosis
 • Aritmiák: sinus bradycardia, SVES, kamrai tachycardia, torsade de pointes, kamrai tachycardia, akcelerált idioventricularis ritmus, asystolia

Kezelés elvei

 • Volumenhiánynál: óvatos pótlás
 • Tachycardiánál és vérnyomás-emelkedésnél benzodiazepinek adása (Seduxen, Elenium Rudotel, Frontin, Xanax, Dormicum, Rivotril)
 • Mellkasi fájdalom, coronaria spasmusnál: nitroglycerin és benzodiazepin, aspirin és oxigén belégzés
 • Coronaria thrombosis: PCI, thrombolysis

Amphetamin és származékai

A kokainnál leírt adrenerg stimuláció miatt következményei is hasonlóak: tachycardia, hypertensio, aritmiák, acut coronaria szindróma. Tartós használata kongesztiv kardiomyopathiához, felgyorsult atherosclerosishoz, pulmonalis hypertoniához, cor pulmonalehoz vezethet.

Fenciklidin (PCP)

Szisztolés és diasztolés hypertonia, malignus formája, mintegy dopaminerg „vihar” formájában.

Fenilpropanolamin (PPA)

Hatása az amfetaminhoz és efedrinhez hasonló: az alfa- és béta- receptor aktivitás növelésével nő a perctérfogat (tachycardia, vérnyomás-emelkedés, ez paroxysmalis formában is jelentkezhet, phaeocrmocytomához hasonlóan), aritmiákat, myocardium károsodást is okozhat. Egyéb szövődményei: fiatal nők stroke-ja és ischaemiás bél szindróma.

Marihuana, tetrahidrokannabinol (THC), hasis

A marihuana az indiai vadkender szárított formája, melynek fő hatóanyaga a THC. A hasis pedig a marihuana koncentrált formája.

Relatíve kevés, ritkán kialakuló kardialis hatása van: coronaria vazospasmus, mely myocardium ischaemiához vezethet, ICD-s betegnél kamrafibrillációt válthat ki.

Metiléndioximetamfetamin (MDM)

A serotonin rendszert befolyásolja: növeli a termelődést és blokkolja a reuptake-ot, kiüríti a raktárakat. Súlyos hyperthermiát okoz, s a hidrálás és a megfelelő ventilatio hiánya következtében hypertensio, tachyarrhythmia, papillaris izom dilatatio alakulhat ki. Utóbbi következménye mitralis és tricuspidalis regurgitáció, dilatativ cardiomypathia.

Gammahidroxibutirát (GHB)

Gátolja a dopamin kibocsátást és aktiválja a tirozin hidralázt, melyek révén a centralis dopamin szint megnő. Fő hatása a hypothermia és respirációs acidosis, ezek következtében alakul ki kardialis hatása: bradycadia, tachycardia és hypertensio.

Ketamin

Nincs jellemező kardialis szövődménye, tachycardia, hypertensio fordulhat elő.

LSD

Nincs jelentős kardialis szövődmény.

Inhalatív drogok

Nem egységes csoport, mintegy 3400 különféle anyag ismeretes. Hatásuk az alkohol intoxicatiohoz hasonló. Leggyakoribb kardialis szövődmény a QT-megnyúlás, aritmiák, VT.

Heroin

Elsősorban infektív szövődmények, sepsis, endocarditis, septicus emboliák, cardiomyopathia fordul elő.

Metadon

QT megnyúlás, ventricularis aritmiák, torsade de pointes VT.

Irodalom

1. Bhattacharyya S, Schapira AH, Mikhilidis DP et al: Drug induced fibrotic valvular heart disease.Lancet. 2009. 374. 577-585.

2. Britt GC, McCance-Katz EF:A brief overwiev of the clibnical pharmacology of „club drogs”.Subst Use Misuse. 2005. 40. 1189-1201.

3. Callaham M: Cardiac complications of susbtance abuse.In: Chaterjee K, Rapaport E, Cheitlin M Parmley W, Sceinman M (Eds) Cardiology:An Illustrated Text/Reference.Philadelphia PA Gower Medical Publisching 1991 .1374-1381.

4. Fischmann MW.Schuster CR, Resneki L et al: Cardiovascular and subjective effects of intravenous cocain administration in humans. Arch. Gen. Psych.1976. 33. 983-989.

5. Lange RA,Cigarroe RG, Yancy CW et al: Cocaine induced coronary artery vasoconstriction. N eng J Med 1989.321. 1557-1562.

6. Ito H, Yeo KK.Wijetung M et al : A comparison of echocardiographic findings in young adults with cardiomyopathy : with And without a history of metamphetamine abuse. Clin Cardiol 2009.32. E: 18-22

7. Lange RA, Hillis LD: Cardiovascular complications of cocain use N Engl J Med. 2001.345.351-358.

8. McCord J,Jneid.H, Hollander JE et al: Management of cocain associated chest pain and myocardial infarction: a scientific statement from the American Heart Association Acute Cardiac Care Committee of the Council on Clinical Cardiology. Circulation. 2008. 117. 1897-1907.

9. O’ Connor G, McMahon G: Complications of heroin abuses. Eur L.Emerg Med 2008.15.104-106.

10. Phillips K, Luk A, Soor GS et al: Cocaine cardiotoxicity : a rewiev of the pathophysiology, pathology and treatment options. Am J Cardiovasc Drugs 2009. 9. 177-196.

11. West HH: Cardiac Complications of Substance Abuse. In: Chatterjee K, Anderson M, Histad D, Kerber RE (Eds). Cardiology. An Illustrated Textbook. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd. 2012. 1613-1636.