Tulassay Zsolt (szerkesztő)

A különböző orvosi szakterületek közül a belgyógyászat igényli a legtágabb kitekintést az elméleti ismeretek és a különböző irányú tapasztalatok szintézisére. A belgyógyászat tudományának megértéséhez és igényes műveléséhez a széles látókör, az alapok és a részterületek áttekintésének képessége egyaránt hozzátartozik. Az orvosi ismertek azonban olyan sokrétűek, hogy az egyre gyarapodó tudást egyetlen diszciplínába sűríteni már nem lehet. Az egyes elméleti és klinikai szakágak önálló megközelítésben tárják ismereteiket az olvasók elé.

ISBN 978 963 226 619 0

Ár:17.600,-