A legmodernebb képalkotó eljárások sem helyettesítik a betegünk megtekintésekor tapasztalt, s a gyakorlat során rögzülő fontos képi információkat:

Xanthomák

Familiaris hyperlipidaemia

Cyanosis

Csak kézen és lábon: periferiás (nem szív eredetű)

ajkon és nyelven is: centralis:

– jobb-bal shuntkeringéssel járú vitiumok

– gravis mindkét szívfél elégtelensége

– dekompenzált cor pulmonale

Dobverőujj

Cyanosissal: jobb-bal shuntkeringéssel járú vitiumok

Cyanosis nélkül:endokarditisz

krónikus pulmonalis betegségek

Nyaki vénák

(vena jugularis externa) tágak: jobb szívfél elégtelenség

 • Icterus

krónikus nagyvérköri (máj) pangás

hemolízis : műbillentyű, tüdőinfarktus miatt

 • Anasarca

krónikus nagyvérköri  pangás

Nem szív eredetű: májbetegség, vesebetegség,  varicositas, kismedencei tumor

Tapintás

A pulzus tapintása nohabár ósdinak tűnhet, mégis releváns kardiológiai diagnózisokat szolgáltathat (A megfelelő információ nyerés és a pontosság miatt  legalább 60 másodpercig vizsgáljuk).

Szimbolikus jelentőségű is: a pulzus tapintásával mintegy a beteg szívét észleljük közvetett módon, s egyben olyan bensőséges testi kontaktusba kerülünk betegünkkel, mely számára megnyugtató, a törődést, odafigyelést is jelenti.

Az orvos számára pedig a pulzus számolásának perce egy kis megpihenés, amely egyfajta meditációt, csöndes elmélkedést tesz lehetővé, mely során átgondolhatja további tennivalóit, diagnosztikus stratégiáját.

 

Pulzus (arteria radialison):

 • Könnyen elnyomható :
 • keringési elégtelenség,
 • aorta stenosis.
 • Emelő :
 • hypertonia,
 • aorta insuff.
 • Alternans:
 • keringési elégtelenség,
 • paradox (belégzésre csökken),
 • perikardialis tamponád,
 • deficit (a. radialison kevesebb mint a szív felett): pitvarfibrillatio.

Hallgatózás

Szívhangok

A szívhangok hangossága, hasadtsága önmagában is diagnosztikus lehet. Bizonyos formái, mint például a  IV. szívhang és a galoppritmus mindig kóros állapotot jelentenek.

Ugyanakkor, ahhoz, hogy a zörejeket időben elhelyezhessük (szisztolés illetve diasztolés megjelenés)  fel kell ismernünk legalább az I. és a II. szívhangot.

I. szívhang: hangos: hyperkinetikus állapotok (hypertonia is).

                                    halk: szívelégtelenség, AV blokkok

II. szívhang:

art. pulmonalis felett:  Szélesen, fixáltan hasadt (belégzéskor): pulmonális nyomásfokozódás.

aorta felett: Hangos aorta komponens: hypertonia, coarctatio aortae, paradox hasadtság : bal Tawara szárblokk.

III. szívhang:

A II. hang  után 0.12-0,20 sec-al hallható a csúcson.

nem kóros: egészséges fiatalokon.

kóros: ISzB, hypertonia, bal szívfél elégtelenség, mitrális inszufficiencia.

IV. szívhang: Az I. hang előtt hallható közvetlenül, mindig kóros: ISzB, hypertonia, inf. myok. után, bal szívfél elégtelenség.

Galoppritmus: A  III. és a IV. hang összeolvad, lódobogáshoz hasonló hangzás, Mindig súlyos kardiális állapotot jelez: szívelégtelenség (primer vagy secunder dilatativ cardiomoypathia,  ISzB, hypertonia, inf. myok. után.

Szívzörejek

A szívzörejek hallgatózási helyeik, hangosságuk mellett kórjelző még elhelyezkedésük is (szisztoléban vagy diasztoléban), és kapcsolatuk a kiáramlással vagy visszaáramlással, erősödésük a légzési fázisokkal.

A szív meghallgatáskor javasolt diagnosztikai sorrend:

 • Először a szívhangok alapján azonosítjuk a szisztolét (I. és II. hang közötti időtartam) a diasztolét (II. hang és I. hang közötti időtartam).
 • Másodjára megállapítjuk hogy a zörej, szisztolés-e avagy diasztolés.
 • Harmadjára maradnak a finomabb distinctiok:
 • Szisztolés zörejnél (mely az I. és II. hang között hallható) megállapítjuk hogy az I. hangtól elválasztja-e kis szünet (ejekciós zörej) vagy rögtön az I. hanggal indul ( regurgitációs zörej),
 • Kitölti-e az egész szisztolét,
 • Diasztolés zörejnél (mely a II. és I. hang között hallható) a diasztole mely részén hallható, s mely hallgatózási areában.

hangosságuk :  1/6:  épp hallható,

2/6:  halk,

3/6:  közepes,

4/6:  hangos,

5/6:  igen hangos,

6/6:  elemelt fonendoszkóppal is hallható.

Szisztolés zörejek

Ejekciós :     I. hang után kis szünettel indul, crescendo-decrescendo (PKG-n „gyémánt”alakú), bal kamra kiáramlással szinkron:

Aorta felett: Ao. bill. betegségei (sclerosis, stenosis), hyperkinetikus állapotok.

Sternumon v. csúcson: Hypertrophiás (obstructiv) cardiomyopathia.

 Pulmonalis felett: Pulmonalis stenosis, pitvari septumdefektus.

Bal parasternalis IV. bordaközben Szisztolés klikk-kel: mitralis prolapsus.

Regurgitációs: I hang után közvetlenül indul , „szalagszerű” képű, súlyosabb a holoszisztolés (egész szisztolét kitöltő).

Mitralis areaban: Kilégzésre hangosodik: mitr. insuff.,  papillaris izom dysfunctio: ISzB, hypertonia, cardiomyopathiák.

Tricuspidalis areaban: Belégzésre hangosodik: tricusp. insuff. (vitiumok, szívelégtelenség).

Sternumon: VSD (ha hangos, akkor kicsi a defektus – ún. „sok hűhó semmiért” zörej).

Rövidítések:
AO.: aorta, bill.: billentyű,  Inf.myok.: myocardialis infarktus,  ISzB: ischaemiás szívbetegség,  insuff.: insufficientia,  mitr.: mitralis,  pulm.:  pulmonalis, regurg.: regurgitáció,  sten.: stenosis,   tricusp.: tricuspidalis,  VSD: ventricularis septum defectus

Szisztolés zörejek

Diasztolés zörejek

Protodiasztolés:     Diasztolé elején , nagyér regurgitációkor

                     aorta areaban:            (gyakran sternum jobb szélén is): aorta insuff.,

                     pulmonalis areaban:  (sternum bal szélén is): pulm. insuff.,

Mezodiasztolés:     Sinus ritmusban nyitódási kattanás ( OS) után mitralis stenosisban (OS: II. hang A komponense után 0,05-0,11 sec-ra),

Preszisztolés:         Diasztolé végén az I. hangig tartóan: mitr. sten., tricusp. sten., pitvari myxoma.

Kontinuális zörejek

Szisztolodiasztolés zörej:     (duct. Botalli persistens, sinus Valsalva ruptura, aorto-

pulmonalis fistula, Lutembacher syndroma),

Szerzői névvel jelölt zörejek

Austin –Flint zörej:             diasztolés és preszisztolés zörej ao.insuff.-ban mitr. sten.-re emlékeztetően,

Carey-Coombs zörej:           diasztolés zörej relatív mitr. sten. miatt  mitr. insuff.-ban,

Graham-Steel zörej:            protodiasztolés. zörej mitr. sten.-ban a relativ pulm. regurg. miatt.

Irodalom

 1. Ajánlás a mellkasi fájdalom diagnosztikájára és kezelésére. Kardiológiai Szakmai Kollégium. 2004. www.mkardio.hu
 2. Braunwald E., Perloff K.J.: Physical examination of the heart and circulation.in Heart Disease (ed.Braunwald E., Zipes P.D.,Libby P.)W.B.Saunders, Philadelphia, 2001, 45-82.
 3. Harvey P.E. :Gallop sounds, clicks, snap as and other sounds in The Heart (ed. Hurst W.J., Logue B.R.Schlant C.R. Wenger K.N.)McGraw-Hill Book Company, New York, 1974 246-261.
 4. Hurst J.W : Principles of auscultation in The Heart (ed. Hurst W.J., Logue B.,R.,Schlant C.R., Wenger K.N.) McGraw-Hill Book Company, New York, 1974, 215-228.
 5. Kálmán P. Voith L. Nánásy A. : Phonocardiographia a klinikai gyakorlatban. Medicina. Budapest. 1975.
 6. Karlócai Kristóf: Tünetek, fizikális és műszeres kardiológiai vizsgálatok (Klinikai Kardiológia, Medintel,1999,11-81.
 7. Kerkovits Gy.-Kamrás J : Hallgatózás a szív felett , Medicina 1966.
 8. Leatham A.: The First and Second Heart Sounds in The Heart (ed. Hurst W.J., Logue B.R.Schlant C.R. Wenger K.N.) McGraw-Hill Book Company, New York, 1974 228-246.
 9. Massie B.M. Amidon M. T. : A szív. Panaszok és tünetek. in Korszerű orvosi diagnosztika és terápia. (ed. Tierney L.M.) Melania, 2000, 351-355.
 10. Perloff K.J.: Systolic, diastolic and continous murmurs in The Heart (ed. Hurst W.J., Logue B.R.Schlant C.R. Wenger K.N.) McGraw-Hill Book Company, New York, 1974, 261-282.
Photo via Visualhunt.com

Vélemény, hozzászólás?